Make your own free website on Tripod.com
ปรับปรุงล่าสุด เมื่อ Tuesday, 09-Nov-2004

กรมธนารักษ์

ราคาประเมินที่ดิน
ในเขตเทศบาลโคราช

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุน

กระทรวงมหาดไทย

การท่องเที่ยว

จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศ
ประกาศรับสมัครงาน
นายช่างสำรวจ
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่
ี่นครราชสีมาpdf , word

ประกาศประมูลสิทธิการ
เช่าอาคาร
ราชพัสด pdf , word
  
  จำนวนผู้เข้าชม
รัฐบาลไทย
ร้องทุกข์กระทรวงการคลัง
ร้องเรียน, ร้องทุกข์ ท่านนายกรัฐมนตรี
Link เวปน่าสนใจ....เนื่องในโอกาสที่วันพระบรมราชสมภพ ครบ 200 ปี
วันที่ 18 ตุลาคม พุทธศักราช 2547

กรมธนารักษ์ได้จัดทำเหรียญเฉลิมพระเกียรติ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่
ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธรราชธรรมจรรยา ปรับปรุงสยามประเทศให้มีความเจริญทัดเทียมอารยประเทศ
และทรงนำบ้านเมืองให้ผ่านพ้นภัยพิบัติภยันตรายนานัปการ อีกทั้งเพื่เป็นการรำลึกถึงพระองค์ท่าน ในฐานะทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
และพระผู้ก่อตั้งโรงกษาปณ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
จำหน่ายเหรียญที่ระลึกดังกล่าว 2 ชนิด ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2547


เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกทองคำ ราคา9,000 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.6 ซ.ม. : น้ำหนัก 15 กรัม
สั่งจอง ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา


เหรียญ์ที่ระลึกชนิดทองแดงรมดำพ่นทราย ราคา50 บาท
เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ซ.ม. : น้ำหนัก 13 กรัม
รับแลกเหรียญ ได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา


สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนายช่างสำรวจ จำนวน 1 ตำแหน่ง
ยื่นใบสมัครได้ที่สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา อาคารศาลากลาง ห้อง 306
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 10 พฤศจิกายน 2547
ดูรายละเอียด

ประกาศประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ

จังจังหวัดนครราชสีมาจะดำเนินการเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุ ค.ส.ล. 3 ชั้น
มีชั้นลอย จำนวน 1 คูหา เลขที่ 105/1 ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ นม.139
ถนนจอมสุรางค์ยาตร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ให้ผู้ประมูลเสนอค่าธรรมเนียม
จัดให้เช่า ให้แก่ทางราชการได้รับประโยชน์สูงสุด
ผู้เข้าประมูลต้องยื่นซองประมูลต่อคณะกรรมการรับและเปิดซองประมูล ณ สำนักงาน
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น 3 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2547
เวลา 09.00 -10.00 น. และกำหนด เปิดซองประมูลในวันเดียวกันเวลา 10.30 น. (ทางราชการไม่รับซองประมูลโดยทางไปรษณีย์)

ดูรายละเอียดสำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4424-3672 โทรสาร 0-4423-0150 hotline 36463
ถ้ามีข้อสงสัยโปรดสอบถามได้ที่ e-mail trnrm@treasury.go.th
webmaster. wirutaz@hotmail.com
ดูงานประเทศออสเตรเลีย.


อาคารเลขที่499/27-28

ประมูลสิทธิการเช่า
อาคารราชพัสดุ
เลขที่105/1

จัดให้เช่าตามยุทศาสตร์
ที่ราชพัสดุ นม.162
อ.เมือง จ.นครราชสีมา